GDPR

Updatat 5.10.2020


CINE PRELUCREAZĂ DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Asociatia Parintilor Isteti  este o organizație apolitică, neguvernamentală și non-profit care asigură o platformă de acțiune și implicare socială www.educatiefarabullying.ro pentru cadrele didactice, personalul auxiliar si administrtiv din unitatile de invatamant din Romania cat si pentru parinti si copii. Asociata Parintilor isteti consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în viata organizatiei. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității. Asocitia parintilor Isteti are adresa de corespondență în municipiul București, sector 3, str Istriei, nr4, bl 21 E Ap 9, adresa de e-mail contact@asociatiaparintiloristeti.ro

PRINCIPII

Politica de protejare a datelor în cadrul Asociatiei Parintilor Isteti se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

În principiu, Asociatia Parintilor Isteti colectează în primul rând date personale cum ar fi numele, data de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, locul de munca si ocupatia, si nu numai.. Utilizatorii website-ului nostru care doresc să beneficieze de serviciile noastre și să ne furnizeze informații, pot fi rugați să pună la dispoziție date personale pentru ca Asociatia Parintilor Isteti să poată opera și îmbunătăți serviciile și afacerile. Mai mult colectăm date personale pentru alte scopuri cum ar fi statistici, administrare și comunicare, IT și administrarea securității, securitate fizică, sisteme de autentificare și autorizare, sisteme de suport, colaborare la proiectele interne și echipele și activitățile organizaționale. Vom procesa datele personale doar pentru un scop specificat, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de legea locală în țările în care operăm.

CARE SUNT PERSOANELE VIZATE

Asociatia Parintilor Isteti procesează date ale persoanelor vizate, acestea putând fi angajați, membri, foști membri, voluntari, cadre didactice și alte persoane implicate în viața academică. În toate cazurile, Asociatia Parintilor Isteti ia măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor personale ale persoanelor anterior-indicate doar pentru perioada pentru care se justifică o astfel de prelucrare.

SCOPURILE PENTRU CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele personale ale dvs. vor fi procesate în următoarele scopuri, după caz:

Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terțe cu excepția situațiilor în care divulgarea este necesară pentru a putea oferi serviciile noastre. În mod ocazional semnăm contracte cu finantatori,  alte companii și parteneri de afaceri care lucrează în numele nostru, cum ar fi , autoritati locale, avocați externi pentru a procesa o reclamație, companii tehnice pentru procesarea și livrarea sistemelor și tehnologiilor care dezvoltă produsele și serviciile noastre și în aceste cazuri vom divulga informațiile necesare.

CÂT TIMP SUNT PĂSTRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Asociatia Parintilor Isteti va păstra datele personale numai în timpul perioadei rezonabil necesare, ținând cont de necesitatea răspunderii la întrebările care se adresează sau a rezolvării problemelor, realizarea de îmbunătățiri, activarea serviciilor și îndeplinirea tuturor cerințelor legislației aplicabile. Asociatia Parintilor Isteti va păstra datele personale o perioadă rezonabilă, inclusiv după ce persoana interesată nu mai utilizează serviciile  sau nu mai utilizează site-ul. În toate cazurile, datele vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate acestea.

TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

ASOCIATIA PARINTILOR ISTETI dispune de următoarele temeiuri recunoscute de către Regulament pentru a putea procesa datele personale:

  1. Obligațiile legale – gestionarea și emiterea documentelor financiar-contabile necesare ori a celor vizând relația Asociatiei Parintilor Isteti cu ANAF și alte autorități ale statului.
  2. Consimțământul – temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate va fi consimțământul acesteia în următoarele ipoteze:
  1. Interes legitim – în legătură cu următoarele scopuri, temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate va fi interesul legitim al Asociatiei Parintilor Isteti:

TRANSFER DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele sunt prelucrate în principal în cadrul Uniunea Europeană. Nu are loc transferul datelor prin vânzare, închiriere sau schimb. Dacă Asociatia Parintilor Isteti transmite datele unor terți pentru executarea unui serviciu, aceștia sunt obligați să respecte prevederile GDPR UE (articolul 28) sau alte prevederi legale privind confidențialitatea. În principiu, Asociatia Parintilor Isteti nu transmite datele cu caracter personal unor terțe părți, cu excepția cazului în care persoanele în cauză și-au dat consimțământul sau există o obligație legală de a transmite date.

UTILIZARE COOKIE

Website-ul www.educatiefarabullying, Asociatia Printilor Isteti și partenerii săi utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență utilizatorilor și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot indentifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să deactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre.

PLÂNGERI

Clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către persoana de contact în timp util și în concordanță cu procedurile interne. În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și Asociatia Parintilor Isteti nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare. Plângerile pot fi trimise la adresa contact@asociatiaparintiloristeti.ro

CUM PROTEJEAZĂ ASOCIATIA PARINTILOR ISTETI DATELE PERSONALE?

Asociatia Parintilor Isteti ia măsurile de precauție tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor personale prelucrate. Datele sunt protejate cu atenție împotriva pierderii, distrugerii, falsificării, manipulării și accesului sau dezvăluirii neautorizate. Personalul și partenerii Asociatiei Parintilor Isteti sunt obligați să mențină confidențialitatea datelor cu caracter personal și sunt instruiți cu privire la modul de tratare a datelor. Securitatea sistemelor informatice utilizate este monitorizată în mod regulat. Site-ul utilizează tehnici de securitate a informației, precum firewall-uri, proceduri de control al accesului și mecanisme criptografice, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitate acestora. Cu acest obiectiv, utilizatorul acceptă ca Asociatia Parintilor Isteti să obțină date în scopul autentificării corespunzătoare pentru controalele de acces. Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise către e-mail: contact@asociatiaparintiloristeti.ro.

CARE SUNT DREPTURILE LEGATE DE DATELE PERSONALE?

Vă rugăm să găsiți în cele ce urmează drepturile dvs. în calitate de persoana vizată și protejată de dispozițiile GDPR, însoțite de o scurtă descriere a acestora.

Dreptul de acces 

Aveți dreptul să obțineți confirmarea în legătură cu procesarea sau nu a datelor personale care vă privesc de către Asociatia Parintilor Isteti, precum și să accesați datele personale pe care le deține Asociatia Parintilor Isteti în legătură cu dvs.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul să solicitați ca Asociatia Parintilor Isteti să rectifice datele personale atunci când sunt inexacte sau să se completeze în cazul în care sunt incomplete. Dacă sunteți înregistrat(ă) pe site-ul nostru, poate fi mai simplu să le corectați direct dvs. prin intermediul modificării profilului.

Dreptul la eliminarea datelor/dreptul la ștergerea acestora din baza de date

Ne puteți solicita ca datele personale să fie șterse atunci când, între altele, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate.

Dreptul la limitare

Aveți dreptul să solicitați limitarea procesării datelor, caz în care le vom păstra numai pentru exercitarea sau răspunderea la reclamații.

Dreptul la portabilitate

Aveți dreptul să primiți datele personale în format structurat, de uz obișnuit și cu citire mecanică, și de a le transmite altui responsabil, atunci când procesarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract, și se efectuează prin mijloace automatizate.

Dreptul la opoziție

Vă puteți opune ca datele personale să facă obiectul unei procesări bazate pe interesul public sau legitim urmărit de Asociatia Parintilor Isteti. În acest caz, Asociatia Parintilor Isteti nu va mai procesa datele, cu excepția cazului în care există motive legitime și imperioase, se depun reclamații sau se răspunde la reclamații.

Decizii individuale automatizate

Aveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată, inclusiv al elaborării de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod semnificativ în mod similar. Totuși, nu va fi posibilă exercitarea unui astfel de drept în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și Asociatia Parintilor Isteti, este autorizată de dreptul aplicabil Asociatia Parintilor Isteti, cu condiția să se stabilească măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legitime; sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit

Dreptul de a depune o reclamație

Aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu adresa în București, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30.

 

Pentru procesarea cererii, vă putem solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate. Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la e-mail: contact@asociatiaparintiloristeti.ro.